Як керувати перекриванням води за допомогою системи безпеки Ajax

На додаток до захисту від пограбування та пожежі система безпеки Ajax може запобігти затопленню об’єкта — внаслідок проривання труби або несправності сантехніки. Для реалізації антипотоп-системи знадобляться датчик протікання води LeaksProtect, сумісний електроклапан, а також реле WallSwitch або Relay. Реле дозволяє перекривати у води не тільки вручну через застосунок, але й автоматично — за тривогою датчика протікання, за розкладом або за зміненням режиму охорони.

WallSwitch і Relay має встановлювати кваліфікований електрик! Незалежно від типу електроланцюга, у якому розміщується прилад.

Реле слугують для розмикання та замикання електричних ланцюгів і можуть використовуватися для керування живленням електроприладів.

 • Relay — слабкострумове реле дистанційного керування з безпотенціальним «сухим контактом».
 • WallSwitch — силове реле дистанційного керування живленням із лічильником енергоспоживання.

Обидва пристрої керуються дистанційно через застосунок Ajax. Застосунок дає змогу налаштувати автоматичне замикання та/або розмикання контактів реле в разі зміни стану охорони та використання «нічного режиму».

Як обрати електроклапан для перекривання води

Електроклапан відкриває та перекриває воду, отримавши електричний сигнал. Обираючи електроклапан, зверніть увагу на вказані нижче параметри:

 • Діаметр труби та тип нарізного з’єднання фітинга.
 • Тип клапана. Клапани бувають нормально закритими та нормально відкритими. Також існують спеціальні електроклапани з двома стійкими станами, які вони змінюють у разі подання імпульсу постійного струму.Як правило, використовуються нормально закриті клапани: вони перекривають воду в разі зникнення зовнішнього живлення. Нормально відкриті клапани в такому випадку залишаються відкритими.
 • Напруга живлення. Електроклапани працюють від різної напруги постійного та змінного струму: 230 В АС, 24 В AC, 24 В DC, 12 В DC тощо.
 • Наявність ручного керування. Поворотний механізм дає змогу керувати електроклапаном вручну, як звичайним краном. Завдяки цьому можна перекрити воду, навіть якщо телефона немає напохваті.
 • Кількість входів керування — з одним або двома входами керування або керовані зміною полярності електросигналу на вході.

Для реалізації системи перекриття води на базі системи Ajax найкраще використовувати нормально закриті клапани з одним входом керування — для під’єднання клапанів цього типу не потрібні проміжні реле. У разі використання імпульсних клапанів застосунок Ajax не знатиме стану клапана: відкритий він чи закритий. Із Relay використовуються електроклапани, що працюють від 12/24 В, із WallSwitch — від 230 В.

У клапана має бути два джерела живлення: основний від електромережі об’єкта та резервний від акумулятора. У такому разі ви зможете перекрити воду, навіть якщо в будинку зникне електрика. Резервне живлення у 12/24 В забезпечити легше й дешевше, ніж 230 В.

ajax relay
ajax relay
ajax relay

Принципова схема під’єднання Relay до електромагнітного клапана на 12/24 В

Під час монтажу та експлуатації дотримуйтеся загальних правил електробезпеки стосовно використання електроприладів, а також вимог нормативно-правових актів з електробезпеки.

У разі втрати живлення контакти Relay знаходяться в розімкнутому стані. Після відновлення зовнішнього живлення контакти Relay повертаються в початковий стан.

Під’єднання до електроклапана з одним входом керування

Для під’єднання за схемою необхідно мати джерело зовнішнього живлення на 12/24 В!

Relay та електроклапан можна живити від одного джерела живлення. Під час установлення простежте, щоб волога не потрапляла на Relay або на місця з’єднання кабелів.

 1. Під’єднайте джерело живлення до клем живлення реле.
 2. До однієї з клем контактів реле під’єднайте «+» джерела живлення, а до іншої клеми контактів реле — «+» (вхід керування) електромагнітного клапана
 3. Контакт «–» електромагнітного клапана під’єднайте до «–» джерела живлення.

За такої схеми під’єднання Relay буде керувати перекриттям електромагнітного клапана.

Приклади клапанів:

 • PIE T20-S2-B
 • CONVA A20-T25-S2-C
 • Ebowan 12 V DC

Керування електромагнітним клапаном 12/24 В DC з одним входом керування

Налаштування Relay

 1. Перейдіть на вкладку Пристрої .
 2. Зайдіть у меню Relay, перейдіть у Налаштування  та виберіть Бістабільний режим роботи, а також задайте Початковий стан контактів — Нормально розімкнутий.

Під’єднання до електроклапана з двома входами керування

Для під’єднання за схемою необхідно мати джерело зовнішнього живлення на 12/24 В і проміжне реле типу SPDT на 12/24 В!

Relay, проміжне реле й електроклапан можна живити від одного джерела живлення. Під час установлення простежте, щоб волога не потрапляла на Relay, проміжне реле або на місця з’єднання кабелів.

 1. Під’єднайте джерело живлення до клем живлення Relay.
 2. До однієї з клем контактів Relay під’єднайте «+» джерела живлення, а до іншої клеми контактів Relay — клему «+» проміжного реле.
 3. Контакт «–» електромагнітного клапана (спільний контакт) і «–» проміжного реле під’єднайте до «–» джерела живлення.
 4. Клему «COM» проміжного реле під’єднайте до «+» джерела живлення.
 5. Клему «NC» проміжного реле під’єднайте до керівного входу відкриття електроклапана, а клему «NO» — до входу закриття.

За такої схеми під’єднання Relay буде керувати перекриттям електромагнітного клапана.

Приклади клапанів:

 • Neptun Bugatti PRO 12 В (Нептун)

Керування електромагнітним клапаном 12/24 В DC з двома входами керування

Налаштування Relay

 1. Перейдіть на вкладку Пристрої .
 2. Зайдіть у меню Relay, перейдіть у Налаштування  та виберіть Бістабільний режим роботи, а також задайте Початковий стан контактів — Нормально замкнутий.

Під’єднання до електроклапанів зі входом керуванням “зміна полярності”

Для під’єднання за схемою необхідно мати джерело зовнішнього живлення на 12/24 В і проміжне реле типу DPDT на 12/24 В!

Relay, проміжне реле й електроклапан можна живити від одного джерела живлення. Під час установлення простежте, щоб волога не потрапляла на Relay, проміжне реле або на місця з’єднання кабелів.

 1. Під’єднайте джерело живлення до клем живлення Relay.
 2. До однієї з клем контактів Relay під’єднайте «+» джерела живлення, а до іншої клеми контактів Relay — клему «+» проміжного реле.
 3. Клему «NO» першого реле під’єднайте до клеми «+», а клему «NC» — до «–» джерела живлення.
 4. Клему «NO» другого реле під’єднайте до клеми «–», а клему «NC» — до «+» джерела живлення.
 5. Клему «COM» першого проміжного реле під’єднайте до першого входу керування, а клему «COM» другого реле — до другого входу керування електроклапана
 6. Контакт «–» проміжного реле під’єднайте до «–» джерела живлення.
 7. Клему «NC» проміжного реле під’єднайте до першого керівного входу, а клему «NO» — до другого.

За такої схеми під’єднання Relay буде керувати проміжним реле, яке подає на входи керування електроклапана напругу різної полярності. Полярність вхідної напруги визначає стан електроклапана: відкритий чи закритий.

Приклади клапанів:

 • COVNA A20-T15-S2-C
 • CVX-15N

Керування електромагнітним клапаном 12/24 В DC з керуванням зміною полярності

Налаштування Relay

 1. Перейдіть на вкладку Пристрої .
 2. Зайдіть у меню Relay, перейдіть у Налаштування  та виберіть Бістабільний режим роботи, а також задайте Початковий стан контактів — Нормально замкнутий.
ajax wallswitch
мобільний застосунок ajax
ajax wallswitch
мобільний застосунок ajax

Принципова схема під’єднання WallSwitch до електромагнітного клапана на 230 В AC

Під час монтажу та експлуатації дотримуйтеся загальних правил електробезпеки стосовно використання електроприладів, а також вимог нормативно-правових актів з електробезпеки.

Під’єднання до електроклапана 230 В AC з одним входом керування

Для під’єднання за схемою необхідно мати джерело зовнішнього живлення 230 В!

WallSwitch та електроклапан можна живити від одного джерела живлення. Під час установлення простежте, щоб волога не потрапляла на WallSwitch або на місця з’єднання кабелів.

 1. Під’єднайте джерело живлення до клем живлення WallSwitch, дотримуючись полярності.
 2. Вихідну клему «N» (нуль живлення) WallSwitch під’єднайте до клеми «N» електроклапана.
 3. Вихідну клему «L» (фаза живлення) WallSwitch під’єднайте до входу керування електроклапана.
 4. Клему «L» електроклапана під’єднайте до фази 230 В джерела живлення.
 5. Заземліть контакт «PE» електроклапана.

За такої схеми під’єднання WallSwitch буде керувати перекриттям електромагнітного клапана. У разі замикання контактів WallSwitch клапан закривається, а в разі розмикання — відкривається.

У деяких клапанах можна вибирати нормальний стан: відкритий чи закритий за замкнутого входу керування (input).

Приклади клапанів:

 • ESBE MBA 100 series
 • HC220В
 • 2W-160-15C

Керування електромагнітним клапаном 230 В AC з одним входом керування

Додаткове налаштування WallSwitch через застосунок не потрібне.

Натисніть на перемикач у рядку WallSwitch — стан контактів реле зміниться на протилежний.

Коли контакти WallSwitch замикаються, на електроклапан подається живлення і він закривається, а коли розмикаються, на вхід керування не подається живлення та електроклапан відкривається.

Під’єднання до електроклапана 230 В AC з двома входами керування

Для під’єднання за схемою необхідно мати джерело зовнішнього живлення 230 В і проміжне реле типу SPDT на 230 В!

WallSwitch, проміжне реле та електроклапан можна живити від одного джерела живлення. Під час установлення простежте, щоб волога не потрапляла на WallSwitch, проміжне реле або на місця з’єднання кабелів.

 1. Під’єднайте джерело живлення до клем живлення WallSwitch, дотримуючись полярності.
 2. Вихідну клему «N» (нуль живлення) WallSwitch під’єднайте до клеми «N» проміжного реле, а клему «L» (фаза живлення) WallSwitch — до клеми «L» проміжного реле.
 3. Клему «COM» проміжного реле під’єднайте до «L» джерела живлення.
 4. Клему «NC» проміжного реле під’єднайте до входу керування відкриттям електроклапана, а клему «NO» — до входу керування закриттям.
 5. Клему «N» (нуль живлення) електроклапана під’єднайте до «N» джерела живлення та заземліть контакт «PE» електроклапана.

За такої схеми під’єднання WallSwitch буде керувати перекриттям електромагнітного клапана.

Приклади клапанів:

 • Neptun Bugatti Pro 220 В

Керування електромагнітними клапанами 230 В AC з двома входами керування

Додаткове налаштування WallSwitch через застосунок не потрібне.

Натисніть на перемикач у рядку WallSwitch — стан контактів реле зміниться на протилежний.

Коли контакти WallSwitch замикаються, на електроклапан подається живлення і він закривається, а коли розмикаються, на вхід керування не подається живлення та електроклапан відкривається.

мобільний застосунок ajax

Керування електроклапаном у застосунку Ajax

Натисніть на перемикач у рядку реле — стан контактів реле зміниться на протилежний.

Коли контакти реле замикаються, на електроклапан подається живлення і він відкривається, а коли розмикаються — електроклапан залишається без живлення і вода перекривається.

Автоматичне керування електроклапаном

Щоб керувати одним або декількома електроклапанами при встановленні/знятті системи безпеки з-під охорони, за тривогою або натисканням Button, а також за розкладом — створіть сценарій. Сценарій за тривогою датчика протікання дозволяє створити автоматичну антипотоп систему, яка буде перекривати воду без втручання користувача.

Сценарій можна створити в налаштуваннях реле: Пристрої  → Relay (або WallSwitch) → Налаштування  → Сценарії.

ДетальнішеЯк створити та налаштувати сценарій в системі безпеки Ajax